Nápověda (Základy práce s internetovou stránkou METEOALARMu)
 1. Úroveň Evropy
 2. Úroveň státu
 3. Úroveň regionu v rámci státu
 4. Zdroj informací
 5. Proxy servery
1. Úroveň Evropy „ Domovská stránka“ (první vrstva)

Zde naleznete geografickou mapu Evropy.  Barevná mapa vám poskytuje prvotní a velmi pohotový dojem o stávající a/nebo očekávané nebezpečné situaci v rámci Evropy. Barevné označení oblastí přesahující státní hranice uvnitř evropské domény METEOALARMu je v rámci možností logicky provázané. Vztahuje se k očekávaným následkům a škodám.

1.1 Změna jazykové verze popisných textů
Zvolte jazyk v menu „Change Language“ v pravém horním rohu a výběr potvrďte levým tlačítkem myši.

1.2 Význam barev
Přesné vysvětlení významu jednotlivých barev označujících stupeň nebezpečí získáte kliknutím myší na barevné okénko legendy umístěné v levém spodním rohu stránky.

Přehled vysvětlivek barevného označení:

Bílá:
Chybějící, neúplné, zastaralé nebo nedůvěryhodné údaje.

Zelená:
Počasí nevyžaduje zvláštní pozornost.

Žlutá:
Počasí představuje potenciální nebezpečí. Předpovídané jevy nejsou neobvyklé, při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.

Oranžová:
Počasí je nebezpečné. Jsou předpovězeny neobvyklé meteorologické jevy. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.

Červená:
Počasí je velmi nebezpečné. Jsou předpovězeny výjimečně intenzivní meteorologické jevy. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba se podřídit nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.


1.3 Význam symbolů (meteorologické jevy)
Snadno srozumitelné symboly určují meteorologické jevy, které jsou příčinou nebezpečí. Symboly/jevy jsou popsány ve spodní části stránky. V pravé polovině stránky je tabulka všech zapojených zemí s označením aktuálně předpovídaných nebezpečných jevů a odpovídajících stupňů nebezpečí (symbol a barevné políčko). Pokud ve výstražné zprávě není jev specifikován, je políčko pro symbol proškrtnuté.

1.4 Filtrování symbolů
V případě zájmu o nebezpečí vyvolané pouze určitým jevem je možné zadat filtr v nabídce „nebezpečné jevy“. Je třeba vědět, že některé prvky jako např. laviny, lesní požáry, extrémní teploty a vlnobití nejsou sledovány ve všech zemích.

1.5 Dnešní nebo zítřejší den a systémový čas
Systém nabízí volbu mezi informací o nebezpečí pro Evropu na dnešní nebo zítřejší den. Zobrazení příslušného dne zvolíte prostřednictvím tlačítek umístěných nad mapkou Evropy u nápisu „Display“. Užívá se středoevropský čas SEČ (UTC+1), v období platnosti pak letní čas SELČ (UTC+2).

1.6 Stáří informace
Časový údaj o posledním obnovení obrazovky v čase SEČ resp. SELČ a datem platnosti informace je uveden v horním levém rohu mapy Evropy.

1.7 Jak postupovat při zastaralé informaci
Pokud informace meteoalarmu není ve vašem počítači aktuální, zkuste obnovu obrazovky klávesou F5. Pokud k aktualizaci nedojde, zkontrolujte, zda je aktivní vaše internetové připojení nebo zda má váš počítač dostatek operační paměti (uvolnění paměti cache).


2. Úroveň státu (druhá vrstva)

Nejvyšší stupeň zbarvení v rámci regionů určitého státu vždy určuje zbarvení celého státu na přehledové mapě Evropy. Ve druhé vrstvě (na úrovni státu) se zobrazí další specifické údaje vztahující se k situaci na území příslušného státu.

Druhou vrstvu zobrazíte kliknutím myší na příslušnou zemi na geografické mapě Evropy nebo na vlaječku v přehledové tabulce v pravé části domovské stránky.

2.1 Informace z území státu
Mapa zobrazuje regiony v rámci státu a jim příslušné stupně nebezpečí. Od oranžové úrovně nebezpečí, v některých zemích už od žluté úrovně, je umístěn do mapky regionu symbol indikující nebezpečný jev. Pokud je pro jeden region zadáno více symbolů (povoleny jsou nejvýše tři), objeví se další při pohybu myší nad doménou regionu. Tato funkce zároveň zobrazí v horním levém rohu mapy před seřazenými symboly i jméno regionu. Vedle mapy je zobrazena přehledová tabulka regionů s platnými symboly a stupni nebezpečí.

V legendě ve spodní části stránky je přehled symbolů používaných v uvedené zemi.

Opět je dostupná volba pro zobrazení mapy na dnešní nebo zítřejší den.

Po kliknutí na logo národní meteorologické služby (zdroj původu informace o stupni nebezpečí) budete přesměrováni na domácí nebo výstražnou internetovou stránku příslušné instituce.


3 Úroveň regionu v rámci státu (třetí vrstva)

Pokud klinete na jeden z regionů státu, přepnete se do vrstvy s dalšími podrobnostmi o situaci vztažené k regionu.

3.1 Informace o době platnosti a intenzitě, obrázky na pozadí
Počínaje oranžovou úrovní nebezpečí a v mnoha státech již od žluté úrovně jsou pro každý region uváděny dodatečné informace jako období, ve kterém je nebezpečný jev očekáván, u některých zemí informace o intenzitě jevu v podobě očekávaného množství dešťových srážek, nové sněhové pokrývky, rychlosti větru nebo dohlednosti v případě husté mlhy. Opět je zobrazen symbol a zbarvení odpovídající stupni nebezpečí, tentokrát na pozadí ilustrujícím možné následky. To by mělo přispět k ohodnocení možného ohrožení.

3.2 Více nebezpečných jevů v regionu
Pokud se pro region očekává více než jeden nebezpečný jev, je každý posuzován zvlášť.

3.3 Odkaz na národní meteorologickou službu
Vpravo dole je umístěno logo národní meteorologické služby. Kliknutím na logo budete přesměrováni na domácí nebo výstražnou stránku této instituce, kde lze nalézt kompletní text výstrahy, vysvětlení použití barev a další informace vztažené k očekávanému nebezpečí nebo extrému počasí.


4. Zdroj (původ) informací a intelektuální vlastnictví
 • Odpovědnost za předání výstražných zpráv k prezentování v systému Meteoalarmu nesou národní meteorologické služby zapojené do projektu. Stupně nebezpečí, použité symboly a další detailnější informace mají původ v těchto institucích.
 • Všechny dynamické informace Meteoalarmu pocházející z národních meteorologických služeb včetně dodatečných údajů a odkazů jsou v plné odpovědnosti a intelektuálním vlastnictví těchto institucí.
 • Systém Meteoalarm sám o sobě poskytuje rámec pro prezentování všech soustředěných informací o možném nebezpečí. Tato kolektivní databáze a grafický systém s veškerým vybavením jako software a hardware jsou ve vlastnictví Eumetnet – Sdružení evropských meteorologických služeb.
 • Rakouská národní meteorologická služba ZAMG (Zentral Anstalt für Meteorologie und Geodynamik) je organizací Eumetnet pověřena udržovat a podporovat provoz systému a jeho webových serverů.
 • Předpokládá se, že se uživatelé internetové stránky seznámí a ztotožní s obsahem textu „Podmínky a ujednání“ (Terms and Conditions), který souvisí s využitím internetové stránky Meteoalarmu (směrodatná je anglická verze textu). Odkaz na něj je v horní části obrazovky (domovské stránky).
5. Proxy Servery
 • Nastavení internetového připojení uživatele (webový prohlížeč, proxy poskytovatele internetu, firewaly nebo brány s funkcí proxy) může ovlivnit aktuálnost obsahu www.meteoalarm.eu .
 • Meteoalarm uchovává obrázky maximálně 10 minut, mapy jsou tvořeny každých 20 minut (viz časový údaj na mapě). Kontaktujte svého administrátora, pokud zobrazený čas není aktuální.
Změna jazyka:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA