Hjälp (Allmän vägledning för användning av Meteoalarm webbsida)

Europeisk nivå
Nationell nivå
Distriktsinformation
Ursprung för informationen
Proxy Servers

1. . ”METEOALARM´S hemsida”( 1 nivå)

Här finns en europakarta. Denna europakarta ger dig en första och snabb översikt av aktuella vädervarningar över Europa. Färgläggningen är så enhetlig och beskrivande som möjligt över hela det europeiska METEOALARM området. Färgerna är relaterade till faran och skadorna som kan uppstå.

1.1 Webbsida (statisk) informerar på ditt språk.
Om du önskar ändra till ett annat språk kan du klicka i rullgardinmenyn överst till höger på sidan och välja det språk du vill.

1.2 Vad betyder färgerna på kartan
Den exakta förklaringen av färgerna kan du finna genom att klicka på färglegenden nederst till vänster på denna sida.

Sammanfattning av vad färgerna betyder:

Vit:
Information saknas eller är otillräcklig eller felaktig.

Grön:
Ingen särskild vaksamhet på vädret behövs

Gul:
Vädret är potentiellt farligt. Väderfenomenet som har blivit förutsagt är inte ovanligt men för vissa aktiviteter kan det innebära en viss fara. Håll dig informerad om de väntade meteorologiska förhållandena och ta reda på hur du undviker riskerna.

Orange:
Vädret är farligt. Ovanligt meteorologiskt fenomen har förutsagts. Skador kommer troligen att inträffa. Var ordentligt vaksam och håll dig informerad i detalj om de kommande väderförhållandena. Ta reda på vilka risker som kan vara oundvikliga. Följ varje råd från myndigheterna.

Röd:
Vädret är mycket farligt. Exceptionellt intensivt meteorologiskt fenomen har förutsagts. Det kan orsaka extrem fara, ofta över stora områden, med fara för liv och egendom. Var rejält uppmärksam. Håll dig löpande informerad om detaljer i den förväntade väderutvecklingen och dess risker. Följ direktiv och råd från myndigheter under alla omständigheter. Var beredd på extraordinära åtgärder.


1.3 Vad betyder symbolerna(väderparametrarna)
Lätt förståliga symboler för att definiera de väntade väderförhållandena som väntas orsaka fara. Dessa symboler/parametrar finns förklarade på nedre delen av hemsidan. På högra delen av hemsidan visas en tabell med alla deltagande länder och deras aktuella vädervarningar illustrerade med symbol och färg för den aktuella vädersituationen.

1.4 Val av symbol
Om du önskar att endast informera dig om varningar för en speciell väderkategori kan du välja den med rullgardinen. Lägg märke till att en del väderkategorier som t.ex. laviner, skogsbrandfara, extremt höga temperaturer och kusthändelser inte ingår i alla länders varningar.

1.5 I dag eller i morgon och system för tidsinformation
Meteoalarm möjliggör att du själv kan välja dagens eller morgondagens vädervarningar i Europa. Du kan göra valet med rullgardinen i fönstret i den nedre delen på hemsidan. Skiftet mellan idag och i morgon är satt till centraleuropeisk tid (CET=UTC+1 timme) Vid sommartid (CET=UTC+2 timmar).

1.6 Hur gammal är informationen
På europakartan längst upp till vänster finns en ruta som ger tiden för sista uppdateringen. (CET eller CEST) i meteoalarm´s informationsystem.

1.7 Hur tar man bort gammal information.
Om informationen på meteoalarm inte uppdateras på din dator kan du försöka att göra en uppdatering genom att trycka på F5. Om inte det hjälper bör du kolla din internetuppkoppling, det kan också handla om ”cache” problem.


2. Nationell nivå ( 2.nivå)

Färgen för den högsta varningsklassen färglägger hela landet på europakartan.
När man väljer nationskartan får man mer detaljer om varningarna för varje deltagande land.
Nationskartan får man fram genom att klicka med musen på önskat land på europakartan, eller genom att klicka på någon flagga i översiktstabellen på hemsidans högra sida.


2.1 Information om det enskilda landet
Nationskartan visar distriktsindelningar och varningsklasserna för dessa regioner. Från orange klass eller för en del länder redan från gul klass, finns en symbol (som anger vilket väderfenomen varningen avser) placerad inom regionen. Om det finns flera symboler (högst 3) fås dessa fram genom att föra musen över regionerna. Då man för musen över området fås också namnet på regionen och den aktuella vädersymbolen visas i det övre vänstra hörnet på kartan. Även på nationsnivå finns en översiktstabell där alla regionerna finna angivna med färgklass och vädersymbol.

I legenden på den nedre delen av denna webbsida kan man se vilka väderparametrar ett specifikt land varnar för.

Du kan även här välja mellan dagens eller morgondagens varningsinformation genom att välja i rullgardinsdisplayen

Genom att klicka med musen på den nationella vädertjänsten logo länkas du till deras hemsida.


3. 3 Distriktsinformation. (3.nivå)

Om man klickar på ett distrikt i ett land får man mer detaljerad information om varningarna för det distriktet.

3.1 Information om tid, intensitet och bakgrundsbilder.
Från varningsnivå orange eller för en del länder redan vid gul nivå kan du hitta tilläggsinformation om varningarna. Det kan också vara en tidslinje som anger under vilken tidsperiod fenomenet väntas. En del länder lägger även här till information om intensitet som vindhastighet, snö eller regnmängder och hur tät dimman kan bli. Väderparameter och varningsfärg är synlig men nu presenterad tillsammans med bakgrundsbilder som beskriver väderfenomenet och de effekter det kan medföra.

3.2 Vid mer än ett väderfenomen.
Om ett visst distrikt har mer än en parameter man varnar för hittar man information för varje parameter separat.

3.3 Detaljer om varningar på de nationella varningssidorna.
På högra sidan längst ner hittar du den nationella vädertjänsten´s logga. Genom att klicka på denna logga kommer du till den nationella vädertjänsten´s hemsida med mer varningsinformation.


4. Ursprung och ansvar för informationen.
  • De nationella vädertjänsterna (NMS) i alla de deltagande länderna är ansvariga för leverans av sina varningar för insamling och presentation inom systemet för Meteoalarm. Varningsnivåerna presenteras i Meteoalarm tillsammans med relaterad vädersymbol och annan mer detaljerad information från den nationella vädertjänsten.
  • All funktionell Meteoalarm information som kommer från de nationella vädertjänsterna tillsammans med relaterad tilläggsinformation och presentation på de nationella webbservarna länkad via Meteoalarm ägs och är under allt ansvar från den aktuella nationella vädertjänsten.
  • Meteoalarm systemet är ramverket för att presentera insamlad meteorologisk varningsinformation i Europa. Den gemensamma databasen och det grafiska systemet med alla funktionelliteter, så som mjukvara och hårdvara ägs av Eumetnet= Nätverket för de Europeiska meteorologiska instituten
  • Den nationella österrikiska meteorologiska institutet har fått ansvaret av Eumetnet för driften och underhållet av det operationella Meteoalarmsystemet och dess webbserver.
  • Användaren av webbsidan förmodas ha läst och samtyckt till alla villkor för användandet av webbsidan för Meteoalarm. Länk till villkor för användandet finns på den övre delen av ingångssidan.
5. Proxy Servers
  • Alla sorter av proxy mekanismer (client browser, dedicerad och transparent företags/ISP proxier), brandväggar ingångsportar med proxy-funktion kan påverka vad som aktuellt visas på www. Meteoalarm.eu.
  • Meteoalarm lagrar själv bilderna högst i tio minuter, ny karta skapas var tjugonde minut (se tidsmarkeringen på kartan). Kontakta din webbadministratör om uppdateringen inte fungerar.
Välj språk:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA