UVODNI DIO

EUMETNET je organizacija koja okuplja Europske nacionalne meteorološke službe

EUMETNET osigurava okosnice u cilju organiziranja programa suradnje izmeču članica na raznim područjima osnovnih meteoroloških aktivnosti kao što su opažački sustavi, obrada podataka, osnovni prognostički produkti, istraživanje i razvoj, obuka. Putem EUMETNET programa, članovi bi trebali razviti svoju kolektivnu sposobnost kako bi služili upravljanju okolišem i nadziranju klime. Takočer bi trebali davati najvišu dostupnu kvalitetu meteorološke informacije svim europskim korisnicima. članice koriste EUMETNET u cilju osiguranja efikasnijeg upravljanja zajedničkim resursima.


Pojmovi i uvjeti pri upotrebi Internet stranice Meteoalarm (EUMETNET inicijativa)

Opče napomene:
Meteoalarm internet stranica daje širokoj javnosti grafički informacijski sustav o mogučim meteorološkim opasnostima i pripravnostima na području Europe. Ona predstavlja zajedničku inicijativu članica EUMETNET-a (vidi : www.eumetnet.eu ), Organizacije Europskih Nacionalnih Meteoroloških Službi (NMS), a kojom upravlja ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Nacionalna Meteorološka Služba Austrije) u korist NMS-i koje doprinose, i koje se nazivaju Meteoalarm partneri.
Niti ZAMG niti ostale EUMETNET Nacionalne meteorološke službe, kao ni ostali davaoci podataka i sadržaja neče biti odgovorni za greške ili kašnjenja u sadržaju na Meteoalarm internet stranici, ili za bilo koje postupke koje bi se poduzele oslanjajuči se na njih.

Upotreba ove internet stranice

Smatra se da mogučnost dostupa do, i upotreba sadržaja Meteoalarm internet stranice predstavlja vaše prihvačanje ovih termina i uvjeta, koji stupaju na snagu odmah pri vašoj prvoj upotrebi internet stranice.

Meteoalarm partneri zadržavaju pravo promijeniti ove Termine i Uvjete u bilo koje vrijeme oglašavajuči promjene online (na samoj internet stranici). Korisnici su odgovorni da pri redovnom pregledavanju informacija oglašenih online prime i pravovremenu obavijest o tim promjenama. Nastavak korištenja ove stranice poslije takve obavijesti če se smatrati prihvačanjem takvih promjena.

Meteoalarm partneri su učinili sve što se može kako bi sve informacije i podaci koji su dani preko internet stranice bili točni u vrijeme objave. Informacije i podaci na Meteoalarm internet stranici su podložne stalnom obnavljanju i promjenama.

Meteoalarm partneri ni u kom slučaju neče biti odgovorni pojedinom korisniku, niti bilo kojoj trečoj strani za bilo koju direktnu, indirektnu, slučajnu, značajnu (koja proizlazi), posebnu ili primjerenu štetu ili gubitak dobiti koja bi bila posljedica bilo koje upotrebe ili krive upotrebe ovih podataka.

Intelektualno vlasništvo

Logo (oznake) koje se nalaze na ovoj stranici su registrirani zaštitni znak.

Materijal objavljen na ovoj internet stranici zajedničko je vlasništvo Meteoalarm partnera i podložan je zaštiti autorskim pravom. Vlasništvo i intelektualna prava nad svim operativnim i obnovljenim objavama i upozorenjima koja su dostavljena Meteoalarm sustavu ostaju Meteoalarm partnerima koji su originalno dostavili tu informaciju.

Informacije na ovoj internet stranici mogu se slobodno koristiti u javnosti. Prije upotrebe informacija koje su objavljene sa ovog poslužioca posebnu pažnju treba obratiti na datum & vrijeme podataka i produkata koji su objavljeni. U slučaju da su ove informacije ponovno korištene na drugom poslužitelju: Ove informacije ne smiju se mijenjati u sadržaju, a izvor informacija se uvijek mora navesti kao Eumetnet-MeteoAlarm, ili ako je riječ o jednoj zemlji, kao odgovarajuči nacionalni institut (za internet aplikacije u svim slučajevima u obliku linka na: www.meteoalarm.eu). Vrijeme izdavanja na www.meteoalarm.eu mora biti uračunato. Isporuka informacija uvijek treba biti u stvarnom vremenu pri čemu zakašnjenje izmeču objavljivanja informacije na ovom poslužiocu i na poslužiocu korisnika mora u prosjeku biti manje od 5 minuta. Zakašnjenje u svakome slučaju ne smije biti veče od 10 minuta.
Od svih se korisnika zahtijeva objavljivanje izvorne vremenske oznake uz upotrebu sljedeče izjave:
'Moguče je zakašnjenje objave informacije na ovom poslužitelju u odnosu na www.meteoalarm.eu poslužitelj. Za upozorenja u stvarnome vremenu objavljena od pripadajuče nacionalne meteorološke službe molimo Vas koristite www.meteoalarm.eu.'

Treče strane koje proizvode radove sa autorskim pravom, a koji se sastoje uglavnom od materijala sa ove internet stranice moraju osigurati obavijest unutar takvog rada koja identificira izvor materijala koji je uključen i ustvrditi da takav materijal nije podložan zaštiti autorskih prava. Daljnje informacije se mogu dobiti sa sljedeče adrese: meteoalarm( a )zamg.ac.at

Poveznice

Meteoalarm internet stranica sadrži poveznice prema internet stranicama ("stranice treče strane") kojima upravljaju druge NMS (Nacionalne meteorološke službe). Ove poveznice su dane isključivo radi udobnosti korisnika, i ne sadrže potvrdu sadržaja na tim stranicama treče strane od Meteoalarm partnera. Meteoalarm partneri nisu odgovorni za sadržaj na povezanim stranicama treče strane i ne zastupaju sadržaj i točnost materijala na stranicama tih trečih strana.


Kakve če informacije biti predstavljeneč
Sustav informiranja če se sastojati od zemljopisnih karata i standardnog kompleta značajnih situacija, odabranih na temelju gotovo uobičajenih upotreba izmeču večine zemalja koje učestvuju, statusnih boja (razina pripravnosti) u zemljama koje sudjeluju i njihovih regija. Upotrebljava kodiranje bojom za prikaz jačine prognoziranog dogačaja, u kojem sljedeče

boje predstavljaju:

Bijela:
Podataka nema, nedostaju, nepotpuni su ili su stari.

Zelena:
Nema upozorenja - ne predvičaju se opasne vremenske pojave.

Žuta:
Predvičaju se potencijalno opasne vremenske pojave. Prognozirano vrijeme nije neuobičajno, ali može poremetiti planiranu djelatnost, ako je ona ovisna o vremenskim uvjetima. Preporuča se oprez uz izbjegavanje nepotrebnih rizika te pračenje meteorološke prognoze.

Narandžasta:
Predvičaju se opasne vremenske pojave. Prognozirane opasne vremenske pojave javljaju se razmjerno rijetko tijekom godine, a takvog su intenziteta da mogu prouzročiti materijalnu štetu i biti opasne po ljude. Preporuča se poseban oprez, pračenje vremenske prognoze i poštivanje savjeta nadležnih državnih službi.

Crveno:
Upozorenje na vrlo opasne vremenske pojave. Prognozirane opasne vremenske pojave javljaju se iznimno rijetko, a takvog su intenziteta da mogu prouzročiti veliku materijalnu štetu i biti vrlo opasne po ljude i životinje. Preporuča se povečan oprez te stalno pračenje vremenske prognoze. Obavezno poštivanje savjeta i uputa nadležnih državnih službi.
  • Zemljopisnim kartama če biti dodani simboli koji naznačuju koje vremenske pojave nastupaju
  • Na razini regija zemlje, prezentiraju se dodatne informacije o intenzitetu i nastupu nevremena
  • Kao dodatak ovom geografskom prikazu, u pozadini grafikona če biti dana fotografija, vezana za svaku situaciju i kritičku pripravnost. Te fotografije imaju svrhu kvalificirati potencijalnu opasnost koja je povezana s posebnim situacijama pripravnosti, te učiniti široku javnost svjesnom ili pripravnom na to
  • Ako je informaciji o pripravnosti iz zemlje učesnice unutar sustava baze podataka prošao rok, te ako je informacija sumnjiva ili nedostajuča, ta zemlja i njene regije če biti obojani bijelo
  • Zemlje koje ne učestvuju unutar sustava Meteoalarma če biti obojane sivo na karti Europe

Engleska verzija teksta Termina i Uvjeta o upotrebi internet stranice je sastavni dio ovog prijevoda.
promijeni jezik:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA